Aankondiging van beschikking

Een aankondiging van beschikking is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghouderplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.