Bezwaar op vergunning

Vergunninguitgifte

Vergunningen worden door ParkeerService uitgegeven op basis van gemeentelijke regelgeving. De persoonsgegevens worden geverifieerd in de Basisregistratie Personen (BRP) en bedrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om voor vergunningen in aanmerking te komen gelden per sector verschillende voorwaarden. Kijk voor de uitgiftecriteria bij het door u gewenste vergunningtype. 

Bezwaar maken

Tegen het niet verlenen van een parkeervergunning is bezwaar mogelijk. Een bezwaarschrift kunt u richten aan:

Gemeente Gouda 
t.a.v. Centraal Juridische Afdeling
Postbus 1086
2800 BB  Gouda