Naheffingsaanslag

U ontvangt een naheffingsaanslag als u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze naheffingsaanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting.

Bezwaar op naheffingsaanslag 

Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) opgelegde naheffingsaanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR. Vermeld in uw bezwaarschrift het bonnummer en het kenteken van uw voertuig. 

>> Meer informatie (website BSGR)