Contact

Klachten

ParkeerService streeft naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. Mocht u op onverhoopt toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Definitie van een klacht 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService en kan telefonisch, schriftelijk, via de website of per e-mail worden ingediend bij ParkeerService.

Een klacht indienen

U kunt bij ParkeerService een klacht indienen over:

  • De product- en dienstverlening van ParkeerService

  • De kwaliteit van informatievoorziening (weinig, niet tijdig, onjuist of misleidend)

  • De persoonlijke behandeling door medewerkers van ParkeerService

Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  • De reden en inhoud van de klacht

  • Datum van de klacht

U kunt bij ParkeerService een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal via het klachtenformulier.

  • Door uw klacht te mailen naar klachten@parkeerservice.nl

  • Digitaal door uw klacht te sturen naar klachten@parkeerservice.nl

  • Schriftelijk via het volgende adres:

Coöperatie ParkeerService
T.a.v. Afdeling Klachtafhandeling
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort

Bezwaar maken

Een klacht indienen verschilt met bezwaar maken. Klachten gaan namelijk specifiek over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService. Als u het niet eens bent met een beslissing van ParkeerService, zoals het niet uitgeven van een vergunning, kunt u bezwaar maken. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op de website van de gemeente Gouda

Afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt geregistreerd door ParkeerService. U ontvangt u te allen tijde een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin informatie over de verdere gang van zaken. Coöperatie ParkeerService streeft ernaar uw klacht binnen de wettelijke termijn van 6 weken af te handelen. Uw klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator. Tijdens de afhandeling van uw klacht, blijft de klachtencoördinator uw aanspreekpunt.

Nationale Ombudsman

Uw klacht wordt adequaat afgehandeld door de klachtencoördinator van ParkeerService, conform de daarvoor opgestelde klachtenprocedure. Indien u van mening bent dat uw klacht niet op de juiste manier is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken via 0800 – 33 55 555. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl.