ladenenlossen centrum

Ontheffingen

Ontheffing aanvragen

De gemeente Gouda ligt vol met voetpaden, fietspaden en afgesloten wegen waar een automobilist niet mag rijden. Toch komt het voor dat automobilisten vanwege bepaalde redenen (werkzaamheden, verhuizen) op een dergelijk stuk openbaar gebied moeten kunnen rijden.

 

Als u met uw voertuig toch moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag of u op een andere manier de wegenverkeerswetgeving wilt overtreden, heeft u een ontheffing nodig. Hiermee kan er voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of een verbod inhouden, een ontheffing verleend worden. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een parkeerverbod tijdens een verhuizing, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeve van het laden en lossen.

De gemeente Gouda is terughoudend met het verlenen van ontheffingen, deze worden alleen verleend als het echt noodzakelijk is.

Voor het aanvragen van een ontheffing van een verbod om te parkeren of te laden en te lossen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Gouda.