Opzegformulier abonnement Stationsgarage Gouda

Een abonnement is maandelijks opzegbaar, zonder opgaaf van reden. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De minimale contractduur is 3 maanden. Een abonnement kan worden opgezegd via onderstaand formulier.

Bij het beëindigen van het abonnement dient uw abonnementspas te worden ingeleverd. Zodra uw pas is ontvangen, kunnen wij uw abonnement beëindigen en de eventuele restitutie verwerken.

U ontvangt restitutie over de resterende maanden na het verstrijken van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Restitutie wordt verrekend met eventuele openstaande facturen. U krijgt altijd bericht over uw stopzetting en/of restitutie. Heeft u binnen vier weken niets gehoord, neem dan contact op met ParkeerService.

Houd u rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen.

 

Gegevens aanvrager

Aanhef