Geen recht op een parkeervergunning

GROP

Het aantal te verlenen vergunningen wordt verrekend met het aantal waarvoor geen recht is: 

  • Indien men beschikt, zou of had kunnen beschikken over een eigen parkeergelegenheid dan wel de rechten op een vergunning zijn vervallen bij het verlenen van een ontheffing van de parkeernorm. Bij woningsplitsing zonder omgevingsvergunning ontstaat geen recht op een vergunning voor de toegevoegde eenheden.
  • Onder een eigen parkeergelegenheid wordt in ieder geval verstaan: 
    1. Een garage, parkeerplaats, carport of oprit op eigen terrein, welke laatste met een minimale lengte van 5,5 meter en een minimale breedte van 2,5 meter;
    2. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;
    3. Een parkeerplaats in een parkeergarage of garagebox (mede) gebouwd ten behoeven van de woning. 
  • In ieder geval geldt voor de adressen die voorkomen op de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde GROP lijst dat er sprake is van het in die vastgestelde lijst genoemde aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.