Bedrijfsvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • Voor een bedrijfsvergunning is het noodzakelijk dat uw bedrijf is gevestigd (volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel) op een adres in een sector waarvoor de vergunning is aangevraagd. 
  • Per adres worden max. 3 bedrijfsvergunningen verstrekt. 
  • Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.
  • U heeft geen recht op een parkeervergunning (lees meer over GROP) wanneer u bijv. een eigen parkeergelegenheid heeft. 
  • Voor de aanvraag van een 2e en 3e bedrijfsvergunning moet u kunnen aantonen dat u voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare of omvangrijke goederen minstens vijf keer per dag een voertuig nodig heeft.
  • U hoeft bij de aanvraag geen kenteken op te geven, het kenteken waarmee u parkeert meldt u aan als u de vergunning in gebruik neemt. 
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog.

Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.
Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

 

Aanvragen

Vraag uw vergunning met het aanvraagformulier aan.  

Gebruik

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.
Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. 

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Een bedrijfsvergunning is geldig in de sector waarin uw bedrijf is gevestigd (volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel). Een bedrijfsvergunning voor sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1, 4, 5 en 6.

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

Van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur heeft u een vergunning nodig.