Vergunningen bewoners aanvragen

U kunt een bewonersvergunning aanvragen om te parkeren op de vergunninghouders- en betaald parkeerplaatsen in de sector waarin u woont. Als u in onderdeel 1b van sector 1 woont, kunt u met uw vergunning ook parkeren op de parkeerterreinen. Het vergunningjaar loopt in de gemeente Gouda van 1 maart t/m 28 februari.

Weet u niet in welke sector uw adres valt? Controleer dit met behulp van de sectorenkaart.