Bewonersvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres in de sector waarvoor u de bewonersvergunning aanvraagt.

  • Per woonadres wordt in sector 1, 2 en 3 maximaal één eerste bewonersvergunning verstrekt. In sector 2 en 3 maximaal één tweede bewonersvergunning. Er zijn adressen waarbij geen recht op een parkeervergunning is (afgekort naar GROP). Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt daarom verminderd met het aantal GROP. U heeft bijv. geen recht op een parkeervergunning als uw huis gesplitst is of als u eigen parkeergelegenheid heeft (lees hier meer over GROP). 
    Kijk op de sectorenkaart of uw adres wel of geen recht heeft op een eerste bewonersvergunning.

  • Een bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.
    Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan levert u de volgende documenten aan: 
    - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.  

  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en/of 2,4 meter hoog.

Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres en inzoomen op de kaart.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan via het online aanvraagformulier
 

Gebruik 

Alle parkeervergunningen zijn digitaal en uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan is uw kenteken direct actief.
- Als u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Een bewonersvergunning voor sector 1 onderdeel a is geldig in sector 1.
Een bewonersvergunning voor sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1, 4, 5 en 6.

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

Van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Buiten deze tijden kunt u gratis parkeren.