Parkeerterreinvergunning bewoners

Wat zijn de voorwaarden?

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig die woont op een adres in sector 1, kan een bewonersparkeerterreinvergunning worden verleend.
  • Bewoners van Gouda die niet in sector 1 wonen, kunnen in aanmerking komen voor een gewone parkeerterreinvergunning. Let op! Hiervoor geldt een ander tarief. 
  • Per woonadres wordt maximaal één bewonersparkeerterreinvergunning verstrekt.
  • Een bewonersparkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een voertuig waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is.
  • Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.  
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en/of 2,4 meter hoog.

Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarieven 

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

  • U kunt uw vergunning aanvragen of beëindigen via het E-loket
  • Kunt u nog geen gebruik maken van het E-loket, omdat u niet in het bezit bent van DigiD? Vraag dan hier uw DigiD aan. 
    Heeft u een geldige reden waarom u geen DigiD kunt aanvragen en hierdoor geen gebruik kunt maken van het E-loket? Vraag uw vergunning dan aan via dit online aanvraagformulier

Gebruik 

Alle parkeervergunningen zijn digitaal en uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan is uw kenteken direct actief.
- Heeft u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, activeert u dan het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Een bewonersparkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6. Dit zijn de parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade.  

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur heeft u een vergunning nodig. Buiten deze tijden kunt u gratis parkeren.