Bewonersparkeerterreinvergunning

Uitgiftecriteria

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig die woont op een adres in sector 1, kan een bewonersparkeerterreinvergunning worden verleend.

  • Bewoners van Gouda, niet woonachtig in sector 1, kunnen ook in aanmerking komen voor een parkeerterreinvergunning. Let op! Hiervoor geldt een ander tarief. 
  • Per woonadres wordt maximaal één bewonersparkeerterreinvergunning verstrekt.

  • Een bewonersparkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een voertuig waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is.

  • Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.

  • Een bewonersparkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief 

Bekijk de actuele tarieven. 

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

  • U kunt uw bewonersparkeerterreinvergunning aanvragen/wijzigen via het E-loket. 
  • Kunt u nog geen gebruik maken van het E-loket, omdat u niet in het bezit ben van DigiD? Vraag dan hier uw DigiD aan. 
  • Heeft u een geldige reden waarom u geen DigiD kunt aanvragen en hierdoor geen gebruik kunt maken van het E-loket? Vraag dan hier uw vergunning aan. Of geef hier uw wijzigingen aan ons door. 

Gebruik 

U ontvangt geen papieren vignet. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit. 

Als gebruiker van een bewonersparkeerterreinvergunning met twee kentekens logt u in op de website van Key2Park, via de website van ParkeerService.
Om gebruik te kunnen maken van de bewonersparkeerterreinvergunning in Key2Park doorloopt u éénmalig de stappen in het E-loket. Op de homepage klikt u op 'Ga hier naar het E-loket'. Klik op 'aanmelden' en vervolgens op het DigiD logo. Beschikt u nog niet over DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl.

U volgt hierna de instructies op uw scherm in het E-loket. In de Key2Park omgeving kunt u tussen uw twee kentekens switchen. 
Let op! Als u twee kentekens op uw vergunning heeft vermeld, is het noodzakelijk regelmatig te switchen tussen de twee kentekens. Doet u dit niet dan verloopt uw geactiveerde kenteken één jaar na datum van uw laatste kentekenactivatie. Indien u van uw tweede kenteken geen gebruik meer wenst te maken, bij bijvoorbeeld een tijdelijke auto, adviseren wij u het tweede kenteken te verwijderen in het E-loket. Uw eerste kenteken blijft dan automatisch actief.