Bewonersvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres in de sector waarvoor u de bewonersvergunning aanvraagt.

  • Per woonadres wordt in sector 1 maximaal één eerste bewonersvergunning verstrekt. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat. Geen recht op een parkeervergunning (GROP) heeft u o.a. wanneer u beschikt over een eigen parkeergelegenheid. Kijk op de sectorenkaart of u wel of geen recht heeft op een eerste bewonersvergunning.

  • Een bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.
    Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan hebben wij de volgende documenten nodig: 
    - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld. 

  • Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel a is geldig in sector 1. Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1,4, 5 en 6. 

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. Zoom in op de kaart.

Tarief 

Bekijk hier de actuele tarieven. 
Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag hier uw vergunning aan. 

Gebruik 

Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan is uw kenteken direct actief.
- Als u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.