Bewonersvergunning

Uitgiftecriteria

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig die volgens de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven op een adres in de sector waar de bewonersvergunning wordt verleend.

  • Per woonadres wordt in sector 1 maximaal één eerste bewonersvergunning verstrekt. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat. Geen recht op een parkeervergunning (GROP) heeft u o.a. wanneer u beschikt over een eigen parkeergelegenheid. Kijk op de sectorenkaart of u wel of geen recht heeft op een eerste bewonersvergunning.

  • Een bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.
    Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan hebben wij de volgende documenten nodig: 
    - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld. 

  • Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel a is geldig in sector 1. Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1,4, 5 en 6. 

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. Zoom in op de kaart.

Tarief 

Bekijk hier de actuele tarieven. 
Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag hier uw vergunning aan. Of geef hier uw wijzigingen aan ons door. 

Gebruik 

U ontvangt geen papieren vignet. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit. 

Als gebruiker van een bewonersvergunning met twee kentekens logt u in op de website van ParkStart  via de website van ParkeerService.