Mantelzorgvergunning

Uitgiftecriteria

  • Aan een bewoner die woonachtig is op een adres in een sector waarvoor de vergunning wordt aangevraagd én die minimaal 4 dagen per week mantelzorg (niet-professionele zorg van derden) ontvangt, kan een mantelzorgvergunning worden verleend.
  • Met een verklaring (opgesteld door een arts, CIZ of hulpverlener) moet worden aangetoond dat minimaal 4 dagen per week mantelzorg nodig is.
  • Een mantelzorgvergunning is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven met dien verstande dat ingeval een bewoner is ingeschreven in sector 1 onderdeel b de mantelzorgvergunning ook geldig is voor sector 4, 5 en 6.
  • De vergunning is maximaal één vergunningjaar geldig.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari. 

Aanvragen

Vraag hier uw mantelzorgvergunning aan. 

Gebruik 

U ontvangt geen papieren vignet. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit. 

Als gebruiker van de mantelzorgvergunning logt u in op de website van ParktStart.