Mantelzorgvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont op een adres in een sector waarvoor u de vergunning aanvraagt én u heeft minimaal 4 dagen per week mantelzorg (niet-professionele zorg van derden) nodig.
  • Met een verklaring (opgesteld door een arts, CIZ of hulpverlener) moet worden aangetoond dat minimaal 4 dagen per week mantelzorg nodig is.
  • De vergunning is geldig in de sector waarin u volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Woont u in sector 1 onderdeel b dan is de mantelzorgvergunning ook geldig voor sector 4, 5 en 6.
  • De vergunning is maximaal één vergunningjaar geldig.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari. 

Aanvragen

Vraag hier uw mantelzorgvergunning aan. 

Gebruik 

Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

Als gebruiker van de mantelzorgvergunning logt u in op de website van ParktStart.