Parkeerterreinvergunning bewoners

Wat zijn de voorwaarden?

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig die woont op een adres in sector 1, kan een bewonersparkeerterreinvergunning worden verleend.
  • Bewoners van Gouda, niet woonachtig in sector 1, kunnen ook in aanmerking komen voor een parkeerterreinvergunning. Let op! Hiervoor geldt een ander tarief. 
  • Per woonadres wordt maximaal één bewonersparkeerterreinvergunning verstrekt.
  • Een bewonersparkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een voertuig waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is.
  • Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.
  • Een bewonersparkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6. Dit zijn de parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade.  

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief 

Bekijk de actuele tarieven. 

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag hier uw vergunning aan. 

Gebruik 

Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan is uw kenteken direct actief.
- Als u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.