Parkeerterreinvergunning bewoners

Uitgiftecriteria

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig die woont op een adres in sector 1, kan een bewonersparkeerterreinvergunning worden verleend.
  • Bewoners van Gouda, niet woonachtig in sector 1, kunnen ook in aanmerking komen voor een parkeerterreinvergunning. Let op! Hiervoor geldt een ander tarief. 
  • Per woonadres wordt maximaal één bewonersparkeerterreinvergunning verstrekt.
  • Een bewonersparkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een voertuig waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is.
  • Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende voertuig gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.
  • Een bewonersparkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief 

Bekijk de actuele tarieven. 

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag hier uw vergunning aan. 

Gebruik 

U ontvangt geen papieren vignet. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit. 

Als gebruiker van een bewonersparkeerterreinvergunning met twee kentekens logt u in op de website van ParkStart om het kenteken te activeren waarmee u parkeert.