Verhuisvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig, die met een aangifte van verhuizing bij de gemeente of een koop- of huurovereenkomst aantoont binnenkort te verhuizen naar een adres in een sector waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, kan een verhuisvergunning van 4 maanden worden verleend.
  • Het aantal te verlenen verhuisvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat. 
  • Een verhuisvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een toekomstige bewoner van zijn nieuwe adres.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief

Bekijk de actuele tarieven. 

Looptijd vergunning: 4 maanden vanaf ingangsdatum. 

Aanvragen

Vraag hier uw verhuisvergunning aan. 

Gebruik

Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan is uw kenteken direct actief.
- Als u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.