Verhuisvergunning

Uitgiftecriteria

  • Aan een eigenaar of houder van een voertuig, die met een aangifte van verhuizing bij de gemeente of een koop- of huurovereenkomst aantoont binnenkort te verhuizen naar een adres in een sector waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, kan een verhuisvergunning van 4 maanden worden verleend.
  • Het aantal te verlenen verhuisvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat. 
  • Een verhuisvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een toekomstige bewoner van zijn nieuwe adres.

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief

Bekijk de actuele tarieven. 

Looptijd vergunning: 4 maanden vanaf ingangsdatum. 

Aanvragen

Vraag hier uw verhuisvergunning aan. 

U ontvangt geen papieren vignet. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit.