Laden en Lossen

Uitleg laden en lossen
Er is een duidelijk onderscheid tussen parkeren en laden en lossen.Onder laden en lossen wordt verstaan: "Het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is". Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in- of uitgeladen te worden.

Uitleg parkeren
Het gedurende de aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken.

Tijden laden en lossen
In Gouda zijn de venstertijden op de hierna genoemde straten en weggedeelten, voor laden en lossen als volgt vastgesteld:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: van 6:00 tot 12:00 uur en van 18:00 tot 19:00 uur;
 • donderdagen van 1 april tot en met 15 oktober: van 5.00 tot 9:30 uur en van 21:00 tot 22 uur;
 • donderdagen van 16 oktober tot en met 31 maart: van 5:00 tot 12:00 uur en van 21:00 tot 22:00 uur;
 • zaterdag: van 5:00 tot 12:00 uur en van 17:00 tot 18:00 uur;
 • koopzondag: van 17:00 tot 18:00 uur.

De venstertijden hebben betrekking op de volgende straten:

 • Kleiweg;
 • Kleiwegstraat;
 • Turfmarkt;
 • Lange Groenendaal;
 • Korte Groenendaal;
 • Wijdstraat;
 • Achter de Kerk;
 • Lange Tiendeweg;
 • Nieuwe Markt;
 • Agnietenstraat.

Aanvragen ontheffing
Voor het aanvragen van een ontheffing van een verbod om te parkeren of te laden en te lossen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Gouda.