Nieuw parkeerbeleidsplan

29 jan 2024

Om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten, neemt de gemeente een aantal maatregelen om de parkeerplaatsen in en nabij de binnenstad anders te gebruiken. Dit om toe te werken naar een meer autoluwe binnenstad, met meer mogelijkheden voor prettig verblijven, groen, lopen en fietsen. De wijzigingen zijn in het wijkmobiliteitsplan Binnenstad vastgelegd. Het wijkmobiliteitsplan Binnenstad is op 17 mei 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening
Om het vastgelegde beleid uit te voeren, is aanpassing van de parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening nodig. Deze staan voor 7 februari 2024 op de agenda van de gemeenteraad. Helaas kan het proces voor het verlengen van parkeervergunningen hier niet op wachten. De hierna genoemde wijzigingen zijn dan ook onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Wat verandert er voor de huidige vergunninghouders en wanneer?

Vergunninghouders uit sector 2 en 3

Voor u verandert er niets. Tarief en parkeren blijft hetzelfde.

Vergunninghouders uit Sector 1

Heeft u een bedrijfsvergunning of mantelzorgvergunning? Tarief en parkeren blijft hetzelfde.
Heeft u een mantelzorgvergunning? Tarief en parkeren blijft hetzelfde.

Heeft u een bewonersvergunningen? Het tarief is, onder voorbehoud, per 1 maart 2024 verhoogd. Bekijk hier de nieuwe tarieven. Verder verandert er nu niets. U kunt de vergunning nog een heel jaar op dezelfde manier gebruiken.

Welke keuzes zijn er voor bewoners uit sector 1?

Er zijn ook andere parkeermogelijkheden. Hieronder hebben we de keuzes voor u op een rijtje gezet.

  • U wilt uw huidige parkeervergunning houden. U hoeft nu geen actie te nemen. Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur. Als u deze op tijd betaalt, blijft uw vergunning geldig. Let op: Als u later betaalt dan de datum die in de factuur wordt vermeld, dan lukt dat niet. De betaling wordt teruggestort en u moet een nieuwe aanvraag indienen.
  • U kiest voor een goedkopere parkeervergunning op één van de parkeerterreinen of voor een abonnement in de Stationsgarage. Beëindig uw vergunning, met beëindigingsdatum 29-02-2024, en vraag met ingangsdatum 01-03-2024 een parkeerterreinvergunning naar keuze of een abonnement in de Stationsgarage aan.
  • U maakt de overstap naar een deelauto (bijvoorbeeld op de Koepoort – Nieuwe Veerstal – Klein Amerika). In overleg met de aanbieders wordt het aanbod verder uitgebreid en kunt u nu gebruik maken van aantrekkelijke kortingen. Voor meer informatie zie gouda.nl/deelvervoer.
  • Enkele bewoners hebben ook een parkeerabonnement in Q-park-garage Bolwerk genomen. Dit abonnement blijft geldig, al dan niet in combinatie met de bewonersvergunning voor sector 1a.  

Parkeerterreinvergunning

Nieuwe parkeerterreinvergunningen worden vanaf 1 maart 2024 voor één parkeerterrein uitgegeven. Om te zorgen dat er voor bezoekers aan de binnenstad nog voldoende ruimte is, krijgt elk parkeerterrein een vergunningplafond. Dit betekent dat er een maximum aantal vergunningen uitgegeven mag worden voor die locatie. Zo blijft er voldoende ruimte over voor de kortparkeerder.

Huidige parkeerterreinvergunningen: Aan bewoners en bedrijven die al een parkeerterreinvergunning hebben, wordt gevraagd een nieuwe parkeerterreinvergunning voor één locatie aan te vragen, met ingangsdatum 01-03-2024. De huidige vergunning voor 3 locaties wordt niet verlengd.

Toekomstige uitbreiding betaald parkeren

Eind 2024 zal betaald parkeren ingevoerd worden in de wijk Korte Akkeren en verder uitgebreid in de wijk Kort Haarlem. De parkeerdruk in die wijken is hoog en op de zaterdagmiddag parkeert het winkelend publiek daar graag hun auto. Met invoering van betaald parkeren kan er weer meer ruimte voor bewoners komen.