Bedrijfsvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • Voor een bedrijfsvergunning is het noodzakelijk dat uw bedrijf is gevestigd (volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel) op een adres in een sector waarvoor de vergunning is aangevraagd. 
  • Per adres worden max. 3 bedrijfsvergunningen verstrekt. 
  • Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.
  • Geen recht op een parkeervergunning (GROP) heeft u o.a. wanneer u beschikt over een eigen parkeergelegenheid. 
  • Voor de aanvraag van een 2e en 3e bedrijfsvergunning moet u kunnen aantonen dat u voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare of omvangrijke goederen minstens vijf keer per dag een voertuig nodig heeft.
  • Een bedrijfsvergunning is geldig in de sector waarin uw bedrijf is gevestigd (volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel). Met een bedrijfsvergunning voor sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1, 4, 5 en 6.
  • U hoeft bij de aanvraag geen kenteken op te geven, het kenteken waarmee u parkeert meldt u aan als u de vergunning in gebruik neemt. 

>> Bekijk de sectorenkaart voor meer informatie. U kunt hier ook zoeken op adres. 

Tarief

Bekijk de actuele tarieven.

Looptijd vergunningjaar: 1 maart t/m 28 februari.

Aanvragen

Vraag met dit aanvraagformulier uw vergunning aan.  

Gebruik

Als gebruiker van deze vergunning meldt u een kenteken aan in ParkStart via de website van ParkeerService. Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit.